The Trouble with Wilderness II

Pen & ink, screenprint, digital pigment, 88 x 48 cm.

An duilgheadas an lùib fàsaich

“Tha am fàsach a’ cleith a mhì-nàdarrachd air cùl aghaidh-choimheach a tha nas tarraingiche buileach air sgàth a choltais nàdarra. Fhad ’s a tha sinn a’ dùr-choimhead na sgàthan, tha sinn ro bhuailteach a bhith a’ smaoineachadh gur e Nàdar a tha mar coinneamh nuair nach eil sinn a’ faicinn ach boillsgeadh nan dùilean againn fhìn. Air sgàth sin, tha sinn gar mealladh fhìn nuair a thig sinn don cho-dhùnadh gur e am fàsach fuasgladh dàimhean dùbhlanach ar cultair leis an t-saoghal neo-dhaonna, oir chan eil am fàsach fhèin air cuid bheag den dùbhlan.“

William Cronon